13.11.18 Polska moja Ojczyzna, 100-lecie Niepodległości