20.04.16 Wyjazd do Leśniczówki w miejscowości Małki