Kadra


Wychowawczynie:

  • mgr Małgorzata Fajtanowska
  • mgr Magdalena Panek